วันศุกร์, พฤศจิกายน 15ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต

1. ข้อใดให้ความหมายของอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด