วันศุกร์, พฤศจิกายน 15ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

แบบทดสอบ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

1. ข้อใดคือส่วนประกอบของ Internet Explorer