วันศุกร์, พฤศจิกายน 15ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

บทเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต


มาจากคำว่า “Inter Connection Network” คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยอยู่ภายใต้ระเบียบวิธีการสื่อสารเดียวกัน ที่เรียนกว่า โปรโตคอล (Protocol)


มีพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต (Arp Anet เรียกสั้น ๆ ว่า อาร์พา) ที่ตั้งขึ้นในปี 2512 เป็นเครือข่ายคอมพิวเคอร์ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่ใช้ในงานวิจัยด้านทหาร (ARP : Advanced Research Project Agency)
ในปี 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของอเมริกา (NSF) ได้ ให้เงินทุนในการสร้างศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 6 แห่ง และใช้ชื่อว่า NSFNETและพอมาถึงปี 2533 อาร์พารองรับภาระที่เป็นกระดูกสันหลัง (Backbone) ของระบบไม่ได้ จึงได้ยุติอาร์พาเน็ต และเปลี่ยนไปใช้ NSFNET และเครือข่ายขนาดมหึมา จนถึงทุกวันนี้ และเรียกเครือข่ายนี้ว่า อินเตอร์เน็ต โดยเครือข่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกา และปัจจุบันนี้มีเครือข่ายย่อยมากถึง 50,000 เครือข่ายทีเดียว และคาดว่า ภายในปี 2543 จะมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งโลกประมาณ 100 ล้านคน หรือใกล้เคียงกับประชากรในโลกทั้งหมด
สำหรับประเทศไทยนั้น อินเตอร์เน็ตเริ่มมีบทบาทอย่างมากในช่วงปี 2530-2535 โดยเริ่มจากการเป็นเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย (Campus Network) แล้วจึงเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2535และ ในปี 2538 ก็มี การเปิดให้ บริการอินเตอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ (รายแรก คือ อินเตอร์เน็ตเคเอสซี) ซึ่งขณะนั้น เวิร์ลด์ไวด์เว็บกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในอเมริกา
อย่างไรก็ตาม อินเตอร์เน็ต บางครั้งก็มีการเรียกย่อเป็น เน็ต (Net) หรือ The Net ด้วยเช่นเดียวกัน อีกคำหนึ่งที่หมายถึงอินเตอร์เน็ตก็คือ เว็บ (Web) และ เวิร์ลด์ไวด์เว็บ (World – Wide Web) (จริง ๆ แล้ว เว็บเป็นเพียงบริการหนึ่งของอินเตอร์เน็ตเท่านั้น แต่บริการนี้ ถือว่าเป็นบริการที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด


สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ทั่งโลก
สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้เสมือนกับเราได้เข้าไปนั่งในห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ให้สามารถเลือกได้ตามความต้องการ
เปรียบเสมือนเวทีให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ภายในห้องสนทนาและกระดานข่าวเป็นการเปิดโลกกว้างและวิสัยทัศน์ในเรื่องที่สนใจ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว
สามารถเปิดการค้าได้ตัวตนเองโดยไม่ต้องหาสถานที่จัดตั้งร้านและพนักงานบริการแต่สามารถทำการค้าได้ด้วยตนเองเดียวและสามารถเปิดการขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้านค้า แต่สามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ให้บริการ การชำระเงินก็สะดวก เช่น ชำระผ่านทางบัตรเครดิต การหักเงินผ่านบัญชีธนาคารและทางไปรษณีย์
สามารถรับ-ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยเป็นการส่งจดหมายที่ไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถรับ-ส่ง จดหมาย ได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนอกจากจดหมายที่เป็นข้อความแล้ว ยังสามารถส่งบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ ได้อีก โดยไม่ต้องเสียเงินในการซื้อบัตรอวยพร
สามารถอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ บทความ และเรื่องราวต่าง ๆ ได้ฟรี เหมือนกับเราซื้อหนังสือฉบับนั้นมาอ่านเอง
สามารถติดประกาศข้อความต่าง ๆ ที่ต้องการประกาศให้ผู้อื่นได้ทราบ เช่น ประกาศขายบ้าน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศข้อความช่วยเหลือเป็นต้น
มีบริการฟรีอีกมากมายที่สามารถใช้ได้จากอินเตอร์เน็ต เช่น รูปภาพ เพลงภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นที่สำหรับสร้างเว็บไซต์ ดูหนัง เกม เป็นต้น


อินเตอร์เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้คนมากมายได้เข้าไปใช้บริการ เป็นเวทีที่เปิดกว้างและให้อิสระกับทุกคนได้เข้ามาเขียนข้อมูล หรือติดประกาศต่าง ๆ โดยปราศจากการกลั่นกรองที่ดี ทำให้ข้อมูลที่รับไม่สามารถตรวจได้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงหรือไม่
เกิดปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือรูปภาพ มารวบรวมขาย หรือที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งคือ การตัดต่อรูปภาพบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียง ให้กลายเป็นภาพที่ส่อในทางอนาจารมาเผยแพร่ ทำให้บุคคลเหล่านั้นเสียหาย
ก่อให้เกิดปัญญาด้านอาชญากรรมจากการการเล่นอินเตอร์เน็ต เช่น การล่อลวงหญิงไปในทางมิดี โดยรู้จักกันผ่านทางอินเตอร์เน็ต การก่อคดีข่มขืน เนื่องจากเว็บไซต์โป๊
ก่อให้เกิดปัญหาการหมกม่นองเยาวนที่เข้าไปในเว็บไซต์ที่ไม่เป็นประโยชน์ จนทำให้เกิด “โรคอินเตอร์เน็ต”(webaholic) ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและสังคมได้

ที่มีทั้งประโยชน์ถ้าใช้ในทางที่ถูกต้อง และมีโทษถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ดังนั้น ผู้ปกครองควรจะเอาใจใส่บุตรหลาน หรือให้ข้อแนะนำเพื่อจะได้นำเอาด้านที่ดีของอินเตอร์เน็ตไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต

 • ใบงาน2

  ใบงาน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต ( 4 คะแนน)

  ชื่อ…………………………………………………………………………………..ชั้น……………………….เลขที่……………

  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ( 4 คะแนน)

  1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. โทษของอินเตอร์เน็ต มีอะไรบ้าง
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………