วันศุกร์, พฤศจิกายน 15ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

บทเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

แถบแสดงชื่อเว็บไซต์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่
แถบคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้งานในโปรแกรม Internet Explorer โดยเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้ เมื่อต้องการใช้งานใดก็เลือกคลิกตามคำสั่งนั้น ๆ ได้
แถบแสดงไอคอน (Icon) ขอคำสั่งต่าง ๆ ที่เป็นปุ่มคำสั่งพื้นฐาน
เป็นแถบที่สำหรับกรอกที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการจะเข้าไปเยี่ยมชม
เป็นสัญลักษณ์แสดงการโหลดข้อมูลของเว็บไซต์ที่เราต้องการจะเข้าไปเยี่ยมชม เมื่อทำการโหลดข้อสมบูรณ์แล้ว สัญลักษณ์จะหยุดการเคลื่อนไหว


ในขณะที่โปรแกรมอยู่ในระหว่างการโหลดเว็บเพจตามที่เราพิมพ์ชื่อเว็บเพจไว้ในช่อง Address นั้น เมื่อเราไม่ต้องการเว็บเพจนี้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บเพจใหม่ เราก็ควรจะหยุดการโหลดเว็บเพจโดยคลิกที่ปุ่ม Stop


เมื่อเราพิมพ์ชื่อ Web ไว้ที่ช่อง Address แล้ว บางครั้งเราจะพบว่าโปรแกรม Web Browser สามารถโหลดเว็บไซต์นั้นมาให้เราได้เพียงบางส่วนเท่านั้นก็หยุดการโหลด โดยเราจะสังเกตจากรูปธงที่สะบัดอยู่มุมบนด้านขวาของหน้าจอโปรแกรมหยุดการสะบัด เราสามารถสั่งให้โปรแกรมโหลดเว็บไซต์นั้นให้เราใหม่อีกครั้ง โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในช่อง Address ใหม่เพียงแคคลิดที่ปุ่ม Refresh โปรแกรมก็จะทำการโหลดเว็บไซต์ที่เราต้องการให้ใหม่ทันที


ในการเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ เมื่อคลิกลิงก์ไปยังหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์ ก็เหมือนกับเราเปิดหนังสือทีละหน้าอ่านไปเรื่อย ๆ เมื่อเราต้องการกลับไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์นั้น ๆ ถ้าคลิกที่ปุ่ม Back ก็เหมือนกับเราพลิกกลับมาทีละหน้า แต่ถ้าต้องการกลับไปยังหน้าแรกครั้งเดียวเลยจะต้องคลิกที่ปุ่ม Home


เมื่อเราเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วค้นหาข้อมูล หรือค้นหาเว็บเพจใหม่ไปเรื่อย ๆ เรามักจะคลิกไปจนพบกับเว็บเพจที่น่าสนใจ และต้องการที่จะกลับมาดูเว็บเพจนั้นอีกในครั้งต่อ ๆ ไป เราจะมีวิธีในการบันทึกเว็บเพจนั้นเก็บเอาไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวของเรา เมื่อครั้งต่อไปที่ต้องการจะเปิดเว็บเพจนี้อีกก็ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ในช่อง Address อีก แต่สามารถค้นหาได้จากสมุดบันทึกส่วนตัวของเราได้ทันที ทำไห้เราสะดวกในการบันทึกเว็บเพจที่ชอบเก็บเอาไว้โดยไม่ต้องจดลงบนสมุดบันทึกอีกต่อไป

คลิกที่ปุ่ม Favorites

เลือกที่ Add เพื่อเพิ่มเว็บเพจที่เราชอบไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวของเรา จะปรากฏหน้าต่าง ดังนี้

จะปรากฏที่อยู่ของเว็บเพจที่เรากำลังเปิดอยู่ในขณะนี้
จะประกอบด้วย 2 กรณี คือ
มีสมุดบันทึกของตนเองแล้ว (Folder) ก็ให้ไปคลิกเปิดสมุดของตนเองขึ้น
มาแล้วก็คลิกที่ OK โปรแกรมก็จะทำการบันทึกเว็บเพจที่เราต้องการเก็บเอาไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวของเราทันที
ไม่มีสมุดบันทึกของตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี่
2.1 คลิกที่ New Folder

จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ เพื่อให้เราพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ (Folder) ของเราในช่อง Folder name แล้วคลิกที่ OK

2.2 ชื่อโฟลเดอร์ (Folder) ที่เราสร้างใหม่ก็จะมาปรากฏที่ช่อง Create in
2.3 คลิกที่ปุ่ม OK ก็จะบันทึกเว็บเพจที่เราชอบไว้ในโฟลเดอร์ (Folder) ของเราให้เรียบร้อย


ก่อนการพิมพ์ข้อความจากเว็บเพจควรจะต้องดูภาพก่อนพิมพ์เพื่อที่จะดูดผลลัพธ์ที่จะได้เมื่อสั่งพิมพ์ เพื่อตรวจดูความถูกต้องก่อนที่จะพิมพ์ออกมาทางกระดาษ หลังจากที่ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการพิมพ์เว็บเพจ ซึ่งทำได้ดังนี้
1.คลิกเลือกเมนู File
2.คลิกเลือกคำสั่ง Print
3.เลือกเครื่องพิมพ์ในช่อง Select Printer
4.ระบุหน้าเอกสารที่ต้องการจะพิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้วย
  – All พิมพ์ทั้งหมด
  – Selection พิมพ์เฉพาะข้อความที่เลือกไว้
  – Current Page พิมพ์เฉพาะหน้าที่กำลังแสดง
  – Pages พิมพ์เฉพาะหน้าที่กำลังแสดง
5. ระบุจำนวนชุดที่จะสั่งพิมพ์ในช่อง Number of Copies
6. หากต้องการตั้งค่าให้กับเครื่องพิมพ์เพิ่มให้คลิกปุ่ม Preferences
7. คลิกปุ่ม Print เพื่อทำการพิมพ์เว็บเพจ • ใบงาน3

  ใบงาน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ( 4 คะแนน)

  ชื่อ…………………………………………………………………………………..ชั้น……………………….เลขที่……………

  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ( 4 คะแนน)

  1. จากรูป ข้อที่ 1 คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. การบันทึกเว็บเพจที่ชอบ หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษ ว่า
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………